رفتن به مطلب
تالار گفتگوی ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران
سازه 90 نرم افزار ترسیم نقشه سازه های بتن آرمه
نرم افزار حسابداری کاوش فردا

mostafa10

Members
 • تعداد ارسال ها

  4
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

درباره mostafa10

 • درجه
  تازه وارد
 • تاریخ تولد تعیین نشده
 1. با توجه به تصویر ضمیمه ، الف: در کار جدید که در قالب فهرست بهاء دید ه شود شما هیچ گونه تغییر درایتم فهرست بهاء نمیتوانید انجام دهید و فقط با اعمال کلیه ضرایب پیمان ، ایتم را بعنوان کار جدید در قالب سقف محدود کننده 25 درصد می پذیرید. ب: در کار جدید که خارج از فهرست بهاء دیده شود در قالب بند ج ماده 29 ،با توجه به انالیز پیمانکارو تایید مشاور با اعمال فقط ضریب بالاسری میتوانید ایتم را به کارببرید. در مورد سوال شما که اگر ایتمی در فهرست بها منضم به پیمان باشد ولی در براورد مشاور دیده نشده میتوان گفت بند الف راهگشا خواهد بود.
 2. اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می شود: ۱- چنانچه در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان برای کارهای جدید ابلاغی، شرح و قیمت پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند “ج” ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می شود. بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی: اگردر چارچوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشهادی خود را برای اجرای کارهای یادشده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که باتوافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است.قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید برحسب هزینه اجرای کار درمحل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمانبه قیمتهای جدید اعمال می شود. تبصره- درصورتی که پیمان با استفاده از فهرستهای بهای واحد پایه منعقد شده باشد،چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقیمتهای پایه درتعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یادشده است. ۲- در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل ها تصریح شده باشد(اعم از این که برای آن مقدار پیش بینی شده باشد یا نه)برای پرداخت قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان(مانند هزینه بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و بر حسب مورد سایر ضریب های مربوط) استفاده می شود و در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف های قیمت جدید با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است. تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن ها، با پیمانکار توافق می شود.مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می تواند توافق شود. پس از ابلاغ کار جدید پیمانکار باید بی درنگ نسبت به تهیه قیمت جدید و توافق با مشاور و کارفرما اقدام نماید و پس از تصویب قیمت جدید توسط کارفرما، اقدام به اجرای کار جدید بنماید. ولی با توجه به اینکه پروسه تهیه، بررسی و تصویب قیمت جدید عموماً زمانبر می باشد اکثر پیمانکاران برای از دست ندادن زمان، اقدام به اجرای کارجدید نموده و در حین آن قیمت جدید را برای تائید به دستگاه نظارت یا مشاور ارسال می کنند. با توجه به اینکه برای تهیه قیمت جدید روش مشخصی از طرف سازمان برنامه ابلاغ نشده است، پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان مختلف ممکن است از روش های مختلفی برای تهیه قیمت جدید استفاده نمایند اما با توجه به اینکه برای تهیه آنالیز بها (جدول ۵)در زمان ارائه پیشنهاد قیمت بر اساسبخشنامه ۵۴/۴۹۵۱-۱۰۲/۵۴۵۳ مورخ ۷۷/۰۹/۰۹ دستورالعمل مشخصی تعیین شده است در اکثر پروژه ها برای تعیین قیمت جدید نیز از همین روش استفاده می گردد. طبق این روش برای آنالیز بهای هر ردیف می بایست بهای ردیف، طبق جدول شماره ۵ (تجزیه بهای اقلام کار)، مندرج در صفحه انتهایی بخشنامه مذکور به چهار بخش نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل تقسیم گردد.طبق بند ۲ دستورالعمل مذکور برای بخش نیروی انسانی و ماشین آلات نیازی به درج مقدارو بهای هر یک ازعوامل به تفکیک نیست و میتوان بهای آن را به صورت یک قلم و کلی درج نمود اما برای مصالح و حمل می بایست عوامل آن به تفکیک در آنالیز وارد گردند، ولی با عنایت به اینکه درج یک قیمت کلی برای دستمزد یا ماشین آلات میتواند بررسی قیمت جدید را با اشکال مواجه نماید توصیه می گردد آنها هم به ریز عوامل تفکیک گردند.
 3. پروژه بر اساس فهرست بهاء موضوع پیمان رسیدگی می شود. برای موضوع عملیات اجرایی در سال و ماه های پیش رو از تعدیل استفاده میکنیم.اگر چند سال هم طول بکشد فهرست بهاء تغییر نمیکند.

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
 • جدید...