رفتن به مطلب
تالار گفتگوی ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران
abbas2012

اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان

پست های پیشنهاد شده

با عرض سلام خدمت دوستان

 

بسیاری از مهندسین عضو در نظام مهندسی و ساختمان استان اردبیل دنبال ایجاد اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان هستند. اما متاسفانه علی رغم قولهای هیات مدیره حتی با وجود درخواست سازمان مرکزی در تهران و اشتیاق مهندسین استان این امر محقق نشده است. دوستان راهنمایی بفرمایند چطور می توان این مشکل را حل کرد.

 

 

 

 

متن کامل نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان:

در راستاي عمل به بند 16-1-2 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، نظام نامه حاضر تنظیم و جهت اجرا، به کلیه استانها ابلاغ می گردد .

الف) تعاریف :
در این نظام نامه، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند :
قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374
آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه 1375
مبحث دوم : مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی سال  1384 و پیوست آن (نظامات اداری)
سازمان استان : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
هیئت مدیره : هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
پروانه اشتغال : پروانه اشتغال بکار مهندسی
صاحب کار : مالک یا قائم مقام مالک در کارگاه ساختمانی

ب) روش انجام کار
1.  مراحل مقدماتي
1-1) فرآيند ثبت نام اعضا
1-2) فرآيند تخصیص ظرفيت ( حداکثر زیربنا و تعداد كار ) مجاز وفق ضوابط قانوني موجود به هر مهندس .

2. ثبت پروژه :
در اين مرحله، كليه مشخصات پروژه، در سيستم اتوماسيون ثبت مي گردد.

3. فرآيند انتخاب ناظران :
پس از اتمام مراحل طراحي كليه نقشه ها ، صاحب کار ضمن مراجعه به سازمان استان و معرفي مجري مورد نظر خود، درخواست معرفي ناظران را به سازمان استان اعلام مي نمايد. سازمان استان، پس از كنترل صلاحيت و ثبت ظرفيت اشتغال مهندسان طراح و مجري(سازنده مسکن) در سيستم  نرم افزاري، با توجه به يكي از روش هاي ذيل، ناظران مربوط را انتخاب و به همراه ناظر هماهنگ كننده، به صاحب کار معرفي مي كند.
در كليه روش ها،  يك سري مفاهيم و اصول قانوني يكسان، مد نظر و مورد استفاده قرار
مي گيرد :
3.1. گردش کلی کارها، مطابق بند 16-2 مبحث دوم خواهد بود .
3.2. فرآیند مبادلات مالی، مطابق بند 16-3 مبحث دوم می باشد .
3.3. كليه اشخاص حقیقی یا حقوقی كه وفق بند 16-1-1 مبحث دوم، آمادگي خود را از طريق تكميل كاربرگ همكاري با سازمان استان در زمينه خدمات نظارت اعلام كرده باشند، در فرآیند انتخاب قرار مي گيرند.
3.4. با توجه به اين كه وفق بندهاي 3-3 و 14-1-1 مبحث دوم، ظرفيت فرد ( اعم از زیربنا و تعداد كار همزمان ) در زمينه طراحي و نظارت يا تواماً، به صورت يك عدد ثابت مي باشد،
در سيستم اتوماسيون، باید عمليات ثبت کلیه خدمات مهندسی که در چارچوب مقررات ملی ساختمان ارائه می شود( از جمله طراحي)، در ظرفيت مهندسین لحاظ گردد.
3.5. در كليه روش ها، ابتدا از بين كل اعضا، بسته به نوع پروژه، مجموعه متقاضیان آماده بکار تشكيل مي شود و پس از اعمال كليه کنترل هاي قانوني، عمليات انتخاب از بين اين مجموعه صورت مي گيرد.
آماده بکار بودن متقاضی، با توجه به شاخص هاي زير تعيين مي شود :
3.5.1. عضويت متقاضی بايد مطابق شرایط ماده 44 آیین نامه در سازمان استان برقرار و تمرکز فعالیت حرفه ای و اقامت غالب وی در محدوده استان، محرز شده باشد .
3.5.2.  پروانه اشتغال متقاضی، بايد داراي اعتبار باشد. علاوه بر این ،براي اشخاص حقوقي ، پروانه اشتغال هر یک از اعضای حقیقی نيز بايد داراي اعتبار باشد  
3.5.3. متقاضی، در زمان انتخاب، نباید محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر داشته باشد.
3.5.4. متقاضی، بايد فاقد حجر يا ناتواني (درصورت تایید مراجع قانونی )باشد
3.5.5.  متقاضی، پروژه فعال در بخش اجراي ساختمان نداشته باشد .
3.5.6.  متقاضی، داراي صلاحیت همزمان طرح و ساخت نباشد .
3.5.7.  متقاضی، درخواست "عدم ارسال کار " (مرخصی)، به سازمان استان ارائه نکرده باشد.
3.6. در شرایط خاص، هیئت مدیره استان می تواند به نحوي برنامه ريزي كند كه نرم افزار، بیش از یک نفر (حداکثر تا 20 نفر) را به صاحب کار پیشنهاد نمايد .

4. کنترل هاي قانوني
4.1. کنترل حدود صلاحیت : پروژه، باید از نظر زیربنا و تعداد طبقات ( گروه ساختماني‌) با پايه پروانه اشتغال متقاضی در زمینه نظارت، تطابق داشته باشد.  
4.2. کنترل ظرفیت مجاز : ظرفيت موجود متقاضی، باید از زیربنای پروژه بيشتر باشد .
4.3. کنترل تعداد کار همزمان : تعداد كارهاي متقاضی در هر برش زماني، باید كمتر از حداکثر مقدار مجاز قانوني باشد.  
4.4. متقاضی ، مالك همان پروژه نباشد.  
4.5.  متقاضی ، مجري تمام  یا بخشی از آن پروژه نباشد.  
4.6. متقاضی ، شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه آن ساختمان نباشد.   
4.7. متقاضی،عدم تمایل خود را برای انجام این قبیل پروژه ها اعلام نکرده باشد  
نكته 1) با توجه به اين كه كارهاي گروه هاي ساختماني "الف" و" ب " در صلاحيت مهندسان پايه هاي بالاتر نيز هست، در صورت عدم تمايل افراد مذکور براي انجام اين گونه پروژه ها، بايد از قبل، حین تکمیل و ارائه " کاربرگ همکاری"، مراتب را به سازمان اعلام كرده باشند.


نکته2: چنانچه پس از ارجاع یک پروژه ،مهندس مربوط، از قبول کار امتناع ورزد، در صورت تکرار بیش از یکبار در کل دوران نظارت،یک کار به تعداد کارهای وی (بصورت مجازی )به مدت شش ماه اضافه می شود . در پایان شش ماه ،این کار توسط سیستم، از ظرفیت وی خارج می شود .

نکته3 : در صورت نیاز به تغییر ناظر :
انتخاب نفر جایگزین، با تشخیص هیئت مدیره ، می تواند خارج از روشهای معمول انجام شود .در ضمن، چگونگی میزان ثبت در ظرفیت پروژه، بسته به نوع و پیشرفت مرحله اجرایی، براساس مصوبات هیئت مدیره، صورت خواهد پذیرفت .

نکته 4:  در خصوص اشخاص حقوقي در صورت قرار گرفتن در اولویت ارجاع نظارت براساس این نظامنامه، با توجه به داشتن صلاحيت در چند رشته، حتی الامکان نظارت چهارگانه يك پروژه، به یک شخص حقوقي ارجاع شود .


5. روشهای انتخاب

سازمان استان، می تواند با تشخیص هیئت مدیره، یکی از روشهای زیر را برای انتخاب ناظران بکار گیرد.

5.1.  روش انتخاب اتفاقي
در اين روش ، سيستم توسط الگوريتم داخلي خود، به صورت كاملاً تصادفي، يك یا چند نفر(براساس بند3.6 این نظامنامه) از مجموعه  واجدين شرايط را انتخاب مي كند.

5.2.  روش انتخاب با توجه به ظرفيت باقيمانده :
در اين روش، نحوه انتخاب ( يك يا چند نفر براساس بند3.6 این نظامنامه ) بر اساس رده بندی ظرفيت باقيمانده در صف است. بدین صورت که در صف واجدين شرايط كه پس از کنترل های قانونی حاصل مي شود؛ جايگاه نفرات به ترتيب ظرفیت باقيمانده از بيشتر به كمتر خواهد بود و انتخاب، به ترتیب از ابتدا به انتهای صف صورت می گیرد.
چنانچه دو یا چند نفر دارای شرایط یکسان باشند، از ملاکهای ثانویه تعییین اولویت استفاده خواهد شد.

ملاکهای ثانویه در تعيين اولويت
در شرایط یکسان برای دو یا چند نفر، به ترتیب،از ملاکهای زیر جهت اولویت بندی افراد استفاده خواهد شد :
اولويت اول ) نزديك بودن پايه پروانه اشتغال فرد به گروه ساختماني آن پروژه :
 از آنجائي كه مهندسان دارای صلاحیت پايه بالاتر مي توانند پروژه هاي با پايه پايين تر را نيز دريافت نمايند؛  جهت جلوگيري از اتمام ظرفيت مهندسان پايه بالاتر، در شرايط يكسان، اولويت با كسي است كه پايه وي به گروه ساختماني آن پروژه نزديكتر باشد.

اولويت دوم) تعداد كار نظارتي كمتر :
درصورت یکسان بودن شرایط دو یا چند نفر پس از اعمال اولویت اول،آن متقاضی که  پروژه هاي نظارتي كمتري در دست داشته باشد ارجح خواهد بود.

اولويت سوم ) ساكن بودن در محدوده احداث بنا :
درصورت یکسان بودن شرایط دو یا چند نفر پس از اعمال اولویت های اول و دوم، اولويت با شخصی است كه در شهر یا محدوده  احداث بنا ساكن باشد.
اولويت چهارم ) سابقه بيشتر در پايه :
در شرایط یکسان پس از اعمال ملاکهای قبل، اولويت با شخصي است كه در پايه خود، سابقه بيشتري داشته باشد.
اولويت پنجم) سابقه عضويت بيشتر :
در شرایط یکسان پس از اعمال ملاکهای قبل،اولویت با شخصی است که سابقه عضويت بيشتري در سازمان استان دارد.

اولويت ششم) یکسان بودن طراح و ناظر :
در شرايط يكسان تا اولويت پنجم، اولويت انتخاب با شخصي است كه طراح همان پروژه باشد.

اولويت هفتم)انتخاب به صورت اتفاقی :
در صورت يكسان شدن كليه شرايط فوق، ترتيب اولويت بين حائزین شرایط، از طریق انتخاب اتفاقی (قرعه کشی) خواهد بود.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

 • مطالب مشابه

  • توسط bluesky
   وزیر راه و شهرسازی:
   وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌هاست.
   ناظر باید از سوی کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب شود.

     • نظرسنجی در مورد قالب جدید انجمن گفتگوی ایران سازه   68 کاربر تاکنون رای داده است

  1. 1. قالب جدید انجمن گفتگوی ایران سازه را چگونه ارزیابی مینمایید؟


   • بسیار عالی
   • عالی
   • خوب
   • متوسط
   • ضعیف
   • بسیار ضعیف

  لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام نمایید تا بتوانید رای خود را در نظر سنجی ارسال نمایید. نمایش موضوع
 • آمارهای کاربران

  • کل کاربران
   6,204
  • بیشترین آنلاین
   1,150

  جدیدترین کاربر
  hamid2168
  تاریخ عضویت
 • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

  در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست

 • کاربران

  • admin

   admin 1,436

   Administrators
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • javad917

   javad917 68

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • behzad.g

   behzad.g 30

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • ImanSafari1989

   ImanSafari1989 3

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • BehrouzMoradi

   BehrouzMoradi 15

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • saital

   saital 1

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • RoOozbeh

   RoOozbeh 3

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • ramin1357

   ramin1357 3

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • hyaghoobi2018

   hyaghoobi2018 9

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • ahwazi

   ahwazi 1

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×