رفتن به مطلب
تالار گفتگوی ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

khoshravan

Members
 • تعداد ارسال ها

  10
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  1

آخرین بار برد khoshravan در 20 دی 1394

khoshravan یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

درباره khoshravan

 • درجه
  تازه وارد
 • تاریخ تولد تعیین نشده

اطلاعات کاربری

 • جنسیت
  Not Telling

آخرین بازدید کنندگان نمایه

475 بازدید کننده نمایه
 1. این دیوارقدیمی که باخشت های خام اجراشده وروی آن باکاه گل پوشیده شده، بمروردراثربرخوردباران، شسته شده ودیوارهمسایه راکثیف کرده. هدف پوشش این دیواردربرابر شسته شدن درمقابل باران می باشد. ازخودآن طبقه استفاده نمی شودوخالی است.هدف یافتن ارزانترین راه حل می باشد. آنچه به نظرمن میرسد، پوشش آن بافوم به ضخامت 2-3میلیمترمی باشد. برای چسباندن به دیوارهم میخواهم ازمیخ استفاده کنم. ایرادات اینکاربنظرخودم بشرح زیراست: 1- آیامیخهامقاومت کافی خواهندداشت وبمرورزمان ازجای خوددرنخواهندآمد؟ 2- آیافوم درمقابل نورآفتاب دوام کافی دارد؟ ممنون میشوم نظراتتان رادراین موردبگوییدواگرراه حل مناسبتروکم هزینه تردیگری دارید، مطرح کنید.
 2. khoshravan

  بندر چابهار

  اینحانب اواخرآبان ماه سفرتفریحی 5روزه ای باهمکلاسیهای دوران دانشگاه به پاه بهارخواهم داشت. سعی میکنم ازعکسهای خوب سفر برایتان ارسال کنم.
 3. میلگردسایز 32 ونوع A3 باتنش تسلیم 4000کیلوگرم برسانتی مترمربع داریم. قراراست برای اتصال میلگردها ازکوپلینگ استفاده کنیم. آنچه که من بطورشفاهی ازهمکاران شنیده ام. درصورت استفاده ازکوپلینگ، میلگردبایدپاسخگوی تنش 1.25 برابر حالت عادی، یعنی 5000 کیلوگرم برسانتی مترمربع باشد. دراستانداردشماره 12723اداره استانداردمن چنین چیزی پیدانکردم. اگرازدوستان کسی درمورد این 25% افزایش منبعی دارد، لطفا راهنمایی کند. درضمن اگرقرارباشد کوپلینگ باچنین میلگردی آزمایش بشود، میلگردA3 توان تسلیم چنین عددی رانخواهدداشت. باید ازمیلگرA4 استفاده شود، که متاسفانه جزوتولیدات روتین کارخانجات نمی باشدوبایدسفارش داده شود. درغیراینصورت بایدراه حل دیگری اندیشیده شود. لینک اداره استانداردبرای دسترسی به استانداردکوپلینگ: standard.isiri.gov.ir می باشد.
 4. به نظامات اداری اشاره کرده اید. مربوط به کدوم مبحث میشه؟ حقیقت امراین است که من ازاین محدودیت ارتفاع دراتاقک آسانسوراطلاعی نداشتم وبعدازاین پروژه متوجه موضوع شدم. منتها یکی ازسوالات اساسی من این است که هرچندناظروهماهنگ کننده مسیولیت بررسی عدم مغایرت نقشه هارابرعهده دارند. ولی این دلیل نمی شودکه طراح کارخودش رادرست انجام ندهد. چراطراحان موردبازخواست قرارنگرفته اند. البته نه از بعدعدم اعلام مغایرت بلکه از بعد عدم رعایت استاندراد درطراحی اتاقک آسانسور. نکته دوم کنترل نقشه هادرخودنظام مهندسی است. همه نقشه هادرنظام مهندسی کنترل ومهرتاییدمی خورند. مگرنبایدنظام دربرابر کنترل نقشه هاپاسخگوباشد؟
 5. سلام. ضمن تشکراازارسال پاسخ، منظورتون رواز نقشه اجرایی ونقشه زمان پروانه متوجه نشدم. یکسری نقشه داشتیم که بعدازترسیم توسط طراح، رفته درنظام کنترل وتایید شده وبعدرفته شهرداری وپروانه ساختمان گرفته شده. اجراهم براساس همین نقشه هابوده. نقشه های جداگانه ای تحت عنوان نقشه اجرانداشته ایم. نقشه های اجرایی مدنظرشما، فکرکنم برای پروژه های پیچیده توسط دفترفنی مقیم کارگاه تهیه میشود، که دراین مورد، موضوعیت ندارد. یکسری نقشه های چون ساخت (as built) هم داریم که بعداز اتمام اجرا، ازآنچه بطور واقعی ساخته شده، تهیه میشود.
 6. خرپتشته یک آپارتمان 6 طبقه درقسمت شمالی به خاطرموضوع سایه اندازی درطول 4.0 متربصورت شیبدارطراحی شده وعین نقشه هم اجراشده است. اتاقک آسانسوردرهمین قسمت شیبدارقراردارد. ظاهراهنگام درخواست تادییه ازاداره استانداردبرای آسانسور، یک حداقل ارتفاعی دربالای جایی که موتورآسانسورقرارمیگیرد، لازم است. البته سازنده هنوز درخواست بازدیدبه اداره استانداردنداده است. درموردآپارتمان ما، موتورآسانسوردرهمین قسمت شیبدارقرارگرفته ودریک قسمت، حداقل ارتفاع تامین نگردیده است. با اعتراض سازنده به سازمان نظام مهندسی، هفت نفرازمهندسین به ترتیب طراح برق وناظربرق طراح مکانیک وناظرمکانیک، ناظرمعماری، هماهنگ کننده ومجری به شورای انتظامی احضار شده اند. من هماهنگ کننده وناظرسازه پرونده هستم. برای دفاع ازخودبایستی یک لایحه ای تنظیم وارایه نمایم. از دوستانی که به چنین مشکلی برخورده اند، تقاضادارم تجاربشان راارایه فرموده وبفرمایند چه نکاتی رابایستی درتنظیم لایحه، رعایت نمایم. چیزی که برای خودمن جای سوال است این است که چراطراحان معماری وسازه احضارنشده اند. همچنین این نقشه هادرخودنظام مهندسی کنترل می شودوچراکنترلرهااحضارنشده اند. درمتن نامه به عدم اعلام مغایرت نقشه های سازه ومعماری بامکانیک وبرق درخصوص طراحی نوع آسانسورواجرای اتاقک به عنوان ایرادناظران اشاره شده است. جالب است که طراحان سازه ومعماری که این سازه راطراحی کرده اند، احضارنشده اندولی ناظرین که مسدول اجراطبق نقشه هستند، بایدبخاطر عدم اعلام مغایرت پاسخگوباشند.
 7. khoshravan

  در مورد فروم جدید ؟!

  اگربخواهیم درپستهای قبلی جستجو کنیم، به چه ترتیبی خواهدبود؟ بنظرمن گسستگی وعدم امکان جستجوی پستهای قبلی، ضرروزیان بزرگی درحق ایران سازه است. کلی زمان روی آن صرف شده وبانک اطلاعاتی بسیار خوبی تهیه شده بود که الان از آن محروم هستیم. من هم فکرمی کنم، برگشتن به قالب قبلی بهترین کار هست.
 8. درپی تکی، محل استقراربیس پلیت نسبت به پی متقارن نبوده وبه سمت بیرون زمین متمایل می باشد. نظیر فنداسیون تیپ یک درنقشه پیوست. فاصله بلتهای کناربیرونی ازبیس پلیت مطابق نقشه 120 میلی مترداده شده است. (نقشه بیس پلیت راباید 180 بچرخانیم تانسبت به نقشه پی ها، توجیح گردد) کدام بنداز آیین نامه یا مقررات ملی ساختمان، محاسبه این فاصله رامی دهد؟ یکی از همکاران می گوید فاصله بلتها از بربیس پلیت بایستی حداقل 5 برابر قطر بلت باشد. باتوجه به اینکه قطر بلت 22 است، حداقل این فاصله 110 میلی مترمحاسبه می شود. بند آیین نامه مربوط به 5 برابر قطر موردنیاز است. درنقشه بیس پلیت پیوست، بلتهای ردیف پایین تقریبابه نبشی اتصال چسبیده وامکان جوش کردن درنبشی وجودندارد. حداقل فاصله بلت تا نبشی جهت جوش کردن آسان، چقدر می باشد؟ این مطالب جهت دفاع از طرح فوق لازم است، لذا لطفا باارایه بند آیین نامه یا مقررات ملی ساختمان پاسخ دهید. با تشکر
 9. khoshravan

  در مورد فروم جدید ؟!

  پیشنهادی که من دارم، به شرح زیراست معمولادرسازمانها وتالارهابه مرورزمان، برای آپدیت بودن، تغییرات الزامی هست وخیلی طبیعی هست که uده ای که به سیستم قدیمی عادت کرده اند، خیلی با این تغییرات موافق نباشند. راه حلی که وجودداردانجام تغییرات بصورت گذاروآهسته می باشد. اگر امکان داشته باشد که کاربران درانتخاب استفاده از سیستم قدیمی یا جدیدمختارباشند، این امر می تواند، کم کم آنها رابه کوچ کردن آماده کند. خلاصه بحثم این هست که برای مدتی درحدود یک یادوسال، امکان استفاده ازهردوسیستم جدیدوقدیم برای کاربران وجودداشته باشد، وبعداز گذشت این مدت، یکی ازسیستمها انتخاب ونهایی شود. یک نمونه از این کاردرسایت بورس ایران اتفاق افتاده است که وقتی واردمی شوی، اول سیستم قدیمی رانشان می دهدودگمه ای برای ارایه همان اطلاعات درسیستم جدید وجوددارد. افرادی که سیستم جدید راترجیح می دهند، با کلیک برآنبه سیستمجدیدمی روند. [Hidden Content] خودمن به شخصه اگرامکان دسترسی به پستهای قدیمی وجودنداشته باشد، بااین تغییرمخالفم. تصورکنید مطالب فراوانی که درطول چندین سال ثبت وضبط شده وارزش علمی بالایی دارد، دیگرقابل استفاده نباشد. من فکر می کنم یکی از عوامل مهم در رده بندی تالارها، قدمت ومدت فعالیت آنهاست. حال اگرقراباشد، ارتباط ایران سازه با پستهی قبلی حذف شود، درست به مثابه این است که یک تالارجدید متولد شده وبایستی از صفرشروع بکارکند.

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
 • جدید...