رفتن به مطلب
تالار گفتگوی ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران
 1. بخش طراحی سازه های ساختمانی و غیرساختمانی

  مباحث مربوط به بارگذاری سازه ها در این انجمن مطرح میشود

  سوالات و مطالب مختلف مرتبط با طراحی انواع سقفها (تیرچه بلوک، دال، کامپوزیت، پیش تنیده و ... ) را در این تالار مطرح فرمایید

  سوالات و مطالب مرتبط با طراحی انواع پی ها را در این تالار مطرح فرمایید

  سوالات و مطالب خود در زمینه طراحی اتصالات (پیچی و جوشی) در سازه های فولادی را در این تالار ارسال فرمایید

  سوالات و مطالب ویژه در طرح سازه های فولادی که در انجمنهای بالا قابل مطرح کردن نیست در این تالار مطرح بفرمایید

  سوالات و مطالب ویژه در طرح سازه های بتنی که در انجمنهای بالا قابل مطرح کردن نیست را در این تالار مطرح فرمایید

  سوالات و مباحث خاص در طرح سوله ها و سالن های صنعتی که در انجمنهای بالا قابل مطرح کردن نیست در این تالار ارسال فرمایید

  مطالب و سوالات خود در مورد طراحی پلها که در انجمنهای بالا قابل مطرح کردن نیست را در این تالار ارسال فرمایید

  مطالب و سوالات خود در طراحی سازه های بنایی که در انجمنهای بالا قابل ارسال نیست را در این انجمن ارسال فرمایید

  مطالب و سوالات خود در طرح انواع سازه های آبی ( سد، کانال، اسکله و ... ) را در این تالار مطرح فرمایید.

  مطالب و سوالات خاص مربوط به طراحی سازه های ترکیبی ( سازه با ستونهای کامپوزیت، سازه فلزی با دیوار برشی، سازه با ترکیب سیتسمهای فلزی و بتنی) که در انجمنهای بالا قابل مطرح کردن نیست در این تالار ارسال فرمایید

  مباحث و سوالات مرتبط با طرح سازه های غیرساختمانی (تابلوهای تبلیغاتی، سیلوها، آنتنهای مخابراتی و ...) که در انجمنهای بالا قابل مطرح کردن نیست را در این تالار ارسال فرمایید

  مباحث ویژه و سوالات مرتبط با تحلیل غیرخطی سازه ها را در این تالار ارسال فرمایید.

  مباحث مربوط به ارایه طرحهای مقاومسازی انواع سازه ها را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث مربوط به طراحی معماری را در این تالار مطرح فرمایید

  هر گونه مبحث در مورد طراحی راه، راه آهن و سازه های مرتبط ( تونل، فرودگاه و ...) را در این تالار ارسال فرمایید.

  هر موضوع مرتبط با طراحی سازه ها که در بخشهای قبل قابل مطرح کردن نیست را در این تالار ارسال فرمایید.

 2. مباحث اجرایی

  مباحث مربوط از شروع ساخت تا پایان پی سازی ( نظیر خاکبرداری، قالببندی، آرماتوربندی و ...) را در این تالار ارسال فرمایید

  مباحث مربوط به اجرای اسکلتهای فلزی را در این انجمن ارسال فرمایید.

  مسایل مربوط به اجرای اسکلتهای بتنی (تیر، ستون و دیوار برشی و حائل بتنی) را در این بخش ارسال فرمایید.

  مباحث مربوط به اجرای انواع سیتسمهای سقف در انواع سازه های فولادی، بتنی، بنایی و ... را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث مربوط به اجرای انواع دیوارهای غیرسازه ای با هر نوع مصالح را در این تالار مطرح فرمایید

  هر گونه مبحث در مورد مراحل مختلف نازککاری را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث مربوط به اجرای انواع تاسیسات برقی و مکانیکی را در این تالار مطرح فرمایید


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مباحث اجرایی مرتبط با نقشه برداری را در این تالار ارسال فرمایید

  مباحث مربوط به اجرای سازه های بنائی که در انجمنهای بالا قابل ارسال نیست را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث مربوط به اجرای سوله ها و سالن های صنعتی که در انجمنهای بالا قابل ارسال نیست را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث مربوط به اجرای انواع سازه های پل را در این تالار ارسال فرمایید.


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مباحث مربوط به اجرای مقاومسازی سازه ها را در این تالار مطرح فرمایید

  مباحث مربوط به اجرای انواع سازه های آبی و دریایی ( سد، کانال، اسکله و ...) را در این تالار ارسال فرمایید.

  مباحث اجرایی مربوط به اجرای انواع راهها و راه آهن را در این تالار مطرح فرمایید

  مباحث مربوط به ایمنی در حین اجرای کار ( نظیر HSE) را در این تالار مطرح فرمایید.

  کلیه مباحث مربوط به متره و برآورد ، صورت وضعیت و قراردادها در کلیه کارهای اجرایی را در این تالار مطرح فرمایید

  هر گونه مبحث در مورد مدیریت اجرایی حین ساخت پروژه ها ( نظیر برنامه زمانبندی و ....) را در این تالار مطرح فرمایید.

  هر گونه مبحث اجرایی که در بخشهای بالا قابل ارسال نیست را در این تالار مطرح فرمایید.

 3. مباحث بنیادی

  مباحث مرتبط با استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه را در این تالار مطرح فرمایید

  مباحث مربوط به تکنولوژی ساخت بتن و دیگر مصالح ساختمانی را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث بنیادی مرتبط با مکانیک سیالات، هیدرولیک و هیدرولوژی را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث بنیادی در مورد دینامیک و اصول مهندسی زلزله را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث بنیادی در مورد مکانیک خاک و مهندسی پی را در این تالار مطرح فرمایید.

  ریاضیات

  ارسال

  مباحث بنیادی در مورد ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال، معادلات دیفرانسیل و ...) را در این تاپیک مطرح فرمایید.

  مباحث مختلف مربوط به زبانهای خارجه را در این تالار ارسال فرمایید.

 4. مباحث تخصصی

  مباحث تخصصی مهندسی سازه (نظیر الاستیسیته، تئوری صفحات و پوسته ها، پایداری سازه ها و .... ) را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث تخصصی در مورد مهندسی زلزله را در این تالار مطرح فرمایید

  مباحث تخصصی مهندسی ژئوتکنیک را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث تخصصی مرتبط با سازه های هیدرولیکی را در این تالار مطرح فرمایید.


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی سازه های دریایی را در این تالار مطرح فرمایید.


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مباحث تخصصی مهندسی آب را در این تالار مطرح فرمایید.


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی مدیریت پروژه و ساخت را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی ترافیک را در این تالار مطرح فرمایید.


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی محیط زیست را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی نقشه برداری را در این تالار مطرح فرمایید.


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی معماری و شهرسازی را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث مربوط به Building Information Modelling (BIM) را در این تالار مطرح فرمایید

 5. آیین نامه ها

  مباحث مربوط به آیین نامه های مختلف طراحی و اجرای بتن و سازه های بتنی (نظیر مبحث نهم، آبا، ACI، CSA و ...) را در این تالار ارسال فرمایید.

  مباحث مربوط به آیین نامه های بارگذاری و مقاومسازی لرزه ای ( نظیر مبحث ششم، آیین نامه 2800، نشریه 360، ASCE و ...) را در این تالار ارسال فرمایید.

  مباحث مرتبط با نشریات و آیین نامه های راهسازی، راه آهن، مهندسی ترافیک را در این تالار ارسال فرمایید.

  مباحث مربوط به نشریات و آیین نامه های تخصصی مهندسی ژئوتکنیک ( نظیر مبحث هفتم) را در این تالار ارسال فرمایید.


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مباحث مربوط به آیین نامه های داخلی که در انجمن های بالا قابل ارسال نیست در این تالار ارسال فرمایید.


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

 6. نرم افزارها

  در این بخش سوالات مربوط به انواع نرم افزارهای عمومی مهندسی عمران مطرح میگردد.

  زیر دسته های تالار :

  مباحث مربوط به نرم افزارهای تخصصی سازه و زلزله را در این تالار ارسال فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

  مباحث مربوط به نرم افزارهای کنترل پروژه را در این تالار مطرح فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

  مباحث مربوط به نرم افزارهای اجزا محدود مثل آباکوس و انسیس را در این تالار ارسال فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

  مباحث مربوط به نرم افزارهای تخصصی خاک و پی را در این تالار ارسال فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

  مباحث مربوط به نرم افزارهای تخصصی آب ، محیط زیست و سازه های آبی را در این تالار مطرح فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

  مباحث مربوط به نرم افزارهای تخصصی راه و ترافیک را در این تالار مطرح فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

  مباحث مربوط به نرم افزارهای نقشه کشی و گروه اتودسک (اتوکد، آرشیکد و ...) را در این تالار مطرح فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

  مباحث مربوط به نرم افزارهای تخصصی رشته معماری را در این تالار مطرح فرمایید.

  مباحث مربوط به نرم افزارهای تخصصی رشته نقشه برداری را در این تالار مطرح فرمایید.


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مباحث مربوط به نرم افزارهای عمومی که لزوماً مربوط به مهندسی عمران نیست را در این تاپیک مطرح فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

 7. گفتگوهای صنفی

  بحث و تبادل نظر در مورد دوره های مختلف تحصیلی و آموزشی دانشگاه و غیردانشگاهی را در این تالار ارسال فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

  بازار کار

  ارسال

  مباحث مختلف مربوط به بازار کار را در این تالار ارسال فرمایید.

  مباحث مختلف در مورد کنفرانسها، همایشها و سمینارها را در این تالار ارسال فرمایید.

  زیر دسته های تالار :

  خبرهای مختلف عمرانی را در این تالار ارسال فرمایید.

 8. معرفی و دانلود فایلهای مفید

  فایلهایی که در انجمن های دیگر قابل ارسال نیست را در این تالار ارسال فرمایید.

 9. متفرقه

  معرفی کتاب

  ارسال

  کتابهای تخصصی مهندسی عمران را در این تالار معرفی نمایید. فقط کتابهایی قابل معرفی است که دارای مجوز انتشار طبق قوانین ایران باشند. کتابهای الکترونیکی فاقد مجوز در این بخش قابل معرفی نیست.

  لینکستان

  ارسال

  در این تالار وبلاگها و سایتهای مختلف با رعایت قوانین سایت قبال معرفی است.

  زیر دسته های تالار :

  مباحث عمرانی که در تالارهای دیگر انجمن قابل ارسال نیست در این تالار قابل ارسال است.

  در این تالار کاربران میتوانند با رعایت محدودیتهای این بخش که در قوانین سایت درج شده است آگهی های تبلیغاتی عمرانی خود را ارسال فرمایند. قبل ارسال مطلب در این بخش قوانین سایت را مطالعه فرمایید.

  مطالب غیرتخصصی با رعایت قوانین سایت در این تالار قابل ارسال است. ارسال هرگونه مطلب سیاسی و مذهبی در این تالار ممنوع است.

  متفرقه

  ارسال

  مطالب متفرقه غیر مرتبط با موضوعات تخصصی در این انجمن ارسال میشود.
  ارسال مطالب سیاسی و مذهبی ممنوع میباشد. • General Statistics

  • مجموع موضوعات
   5,227
  • مجموع پست ها
   9,958
  • کل کاربران
   6,216
  • بیشترین آنلاین
   1,150
   25/11/96 09:55

  جدیدترین کاربر
  Mohamadtaravat
  تاریخ عضویت 30/05/97 18:47
 • برترین مشارکت کنندگان

 • نظرسنجی در مورد قالب جدید انجمن گفتگوی ایران سازه   69 کاربر تاکنون رای داده است

  1. 1. قالب جدید انجمن گفتگوی ایران سازه را چگونه ارزیابی مینمایید؟


   • بسیار عالی
   • عالی
   • خوب
   • متوسط
   • ضعیف
   • بسیار ضعیف

  لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام نمایید تا بتوانید رای خود را در نظر سنجی ارسال نمایید. نمایش موضوع
 • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

  در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست

 • کاربران

  • saital

   saital 1

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • admin

   admin 1,436

   Administrators
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • ramin1357

   ramin1357 3

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • rastaarasto

   rastaarasto 0

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • javad917

   javad917 68

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • behzad.g

   behzad.g 30

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • ImanSafari1989

   ImanSafari1989 3

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • BehrouzMoradi

   BehrouzMoradi 15

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • RoOozbeh

   RoOozbeh 3

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • hyaghoobi2018

   hyaghoobi2018 9

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
 • آخرین بروزرسانی های وضعیت

  • Sami  »  admin

   سلام لطفا نرم افزار sap 2000 همراه کرک که از درست بودن آن مطمین هستید را برام ارسال کنید همچنین نحوه نصب کرک آن. متشکرم
   · 0 ارسال
  • hooman  »  admin

   باسلام
   ضمن تشکر از مطالب بسیار عالی قرار داده شده در این سایت قدردانی و تشکر می کنم
   برای یک سیلوی فلزی 100 تنی سیمان فونداسیون ( آکس تا آکس پایه ها 2/40 متر می باشد )  گسترده چه ابعاد و اندازه باید در نظر گرفته شود و سایز میلگردها بر چه اساس می باشد ؟ ممنونم
   · 0 ارسال
  • hassansoltani  »  admin

   عرض سلام و خسته نباشید .
    
   · 0 ارسال
  • saeeddorosti  »  admin

   سلام وقتتون بخیر باشه جناب مهندس
   یک مسیر خاکی کوهستانی که جاده دسترسی هستش بر اثر باران شدید شسته شده و امسال قصد تعمیر و تصحیح اون را دارن بنده چون تجربه کاری در بحث راهسازی ندارم خواستم یکم در مورد موضوع بنده را راهنمایی کنید
   بولدوزر مسیر را داره تصحیح میکنه و یک لایه از خاک رویی را برمیداره و قراره با غلطک تحکیم بشه  بنده پیشنهاد شیب عرضی و آب رو در دو طرف مسیر را دادم و در بعضی از موقعیت ها گفتم که مسیر اب باران با بولدوزر تغییر کنه و هدایت بشه سمتی که به جاده اسیب نزنه
   میخواستم راهنماییم کنید که ایا در صورت تحکیم با غلطک و همچنین رعایت شیب عرضی و درست کردن آب رو این مسیر تقریبا ایمن هست که با بارش باران مجددا شسته نشه؟
   و همچنین چون وسایل ازمایشگاه برای فهمیدن تراکم لازم نیست از لحاظ تجربی چند بار غلطک مسیر را تحکیم کنه که به درصد تراکم مورد نظر 90-95% برسیم
   اگر در این خصوص موضوعی،نکته ای که میدونید بنده را توی این کار یاری میکنه ممنون میشم بنده را راهنمایی کنید
   · 0 ارسال
  • rezadehnavi  »  admin

   سلام مهندس یک جزوه پی دی اف پوش اور ایتبس کامل و خوب میتونی معرفی کنی ممنون میشم
   · 0 ارسال

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×