رفتن به مطلب
تالار گفتگوی ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران
admin

نحوه استفاده از سیم جوش برای جوشکاری ورق پیوستگی در ستون باکس

پست های پیشنهاد شده

نحوه استفاده از سیم جوش برای جوشکاری ورق پیوستگی در ستون باکس

فیلم به مدت 42 ثانیه

به نقل از کانال تلگرام

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دانلود از پیوست

 

 

توضیحات تکمیلی به نقل از کانال تلگرام دکتر مهدی علیرضایی :

 اجرای ورق‌های سخت کننده در داخل ستون‌های باکس معمولا براحتی صورت نمی‌گیرد. ستون‌های باکس  دارای دو بال و دو جان می‌باشند که با توجه به عدم امکان دسترسی به‌داخل ستون پس از بسته شدن  آن و در نتیجه عدم امکان جوش‌کاری سخت‌کننده‌های داخلی آن در مرحله مونتاژ اولیه، یک وجه از چهار وجه ستون نباید مونتاژ شود. بطور کلی ساخت سه ضلع ستون راحت است. جهت مونتاژ دو وجه جان روی بال زیرین، ابتدا تعدادی ورق‌های کوچک که به‌صورت گونیا بریده شده‌اند از داخل، روی بال، خال جوش به نحوی که دو ورق جان پس از چسبیدن به‌ آن‌ها در محل نهایی خود قرار گرفته باشد. ین ورق‌های کوچک پس از تکمیل مونتاژ ورق‌های جان برداشته شده و جهت ساخت ستون‌های بعدی به‌کار می‌روند. یعنی سه ضلع را که شکل U بوده اجرا نموده و ورق سخت کننده نیز براحتی به این سه وجه در جای دقیق خود متصل شده و جوش مورد نیاز نیز ریخته می‌شود. پس از تکمیل جوش سخت‌کننده‌های داخل ستون‌های باکس ، نوبت مونتاژ وجه چهارم  این ستون‌ها می‌رسد. در شکل اول زیر این موضوع نشان داده شده است. قبل از مونتاژ وجه چهارم باید کلیه جوش‌های داخل ستون مورد بازرسی و تأیید مهندس ناظر یا بازرس جوش ساختمان قرار گرفته و پس از تأیید، مونتاژ وجه چهارم مجاز می‌باشد. مراحل مونتاژ ضلع چهارم با گام دوم و سوم نشان داده شده است. وجه چهارم ستون به‌صورت تکه تکه در حدفاصل میان ترازهای ستون روی U مونتاژ شده به نحوی که ورق‌های سخت‌کننده را بتوان به آن از داخل جوش‌کاری نمود. عموماً این روش در مورد مقاطع بزرگ کاربرد دارد. حال بخش‌های دیگر ضلع چهارم با جوش نفوذی به تیکه‌ای که روی سخت کننده اجرا شده، متصل می‌شود و ضلع چهارم نیز کامل می‌شود.

روش دیگری نیز وجود دارد که در فیلم مختصر زیر توسط اینجانب گرفته شده که در آن به جای تیکه کردن ضلع چهارم، امتدادی  که بایستی ضلع چهارم به سخت کننده متصل شود، را در روی یکی از اضلاع سوراخ کوچکی نموده و یک الکترود مخصوص که در این فیلم نشان داده شده را در مسیر حرکت جوشکاری میبرند. طول این الکترود زیاد بوده و با ایجاد قوس الکتریکی، جوشکاری صورت میگیرد. نمونه‌ای از کاربرد آن را در شکل سوم مشاهده می‌کنید.

 

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۱۹-۱۴.jpg

آماده سازی سه ضلع ستون باکس و اتصال سخت کننده به آنها در گام ابتدایی

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۲۰-۵۹.jpg

قرار دادن بخشی از ضلع چهارم بر روی سخت کننده‌ها و جوشکاری سخت کننده به بخشی از ضلع چهارم از اطراف که قابل دسترسی است و در نهایت اجرای بخش‌های دیگر ضلع چهارم و اتصال آنها با جوش شیاری

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۲۳-۴۰.jpg

استفاده از روش دوم و ایجاد سوراخ دسترسی جهت انتقال سیم جوش بلند به داخل مقطع، جهت جوشکاری ضلع چهارم به سخت کننده

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۲۴-۳۷.jpg

سیم جوشی که در روش دوم برای حرکت در سوراخ دسترسی مورد استفاده قرار میگیرد. این سیم جوش داری قطر و طول قابل ملاحظه‌ای است.

 

 

 

قابل ذکر است که این فیلم روش دوم را نمایش میدهد

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نحوه استفاده از سیم جوش برای جوشکاری ورق پیوستگی در ستون باکس

فیلم به مدت 42 ثانیه

به نقل از کانال تلگرام

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دانلود از پیوست

 

 

توضیحات تکمیلی به نقل از کانال تلگرام دکتر مهدی علیرضایی :

 اجرای ورق‌های سخت کننده در داخل ستون‌های باکس معمولا براحتی صورت نمی‌گیرد. ستون‌های باکس  دارای دو بال و دو جان می‌باشند که با توجه به عدم امکان دسترسی به‌داخل ستون پس از بسته شدن  آن و در نتیجه عدم امکان جوش‌کاری سخت‌کننده‌های داخلی آن در مرحله مونتاژ اولیه، یک وجه از چهار وجه ستون نباید مونتاژ شود. بطور کلی ساخت سه ضلع ستون راحت است. جهت مونتاژ دو وجه جان روی بال زیرین، ابتدا تعدادی ورق‌های کوچک که به‌صورت گونیا بریده شده‌اند از داخل، روی بال، خال جوش به نحوی که دو ورق جان پس از چسبیدن به‌ آن‌ها در محل نهایی خود قرار گرفته باشد. ین ورق‌های کوچک پس از تکمیل مونتاژ ورق‌های جان برداشته شده و جهت ساخت ستون‌های بعدی به‌کار می‌روند. یعنی سه ضلع را که شکل U بوده اجرا نموده و ورق سخت کننده نیز براحتی به این سه وجه در جای دقیق خود متصل شده و جوش مورد نیاز نیز ریخته می‌شود. پس از تکمیل جوش سخت‌کننده‌های داخل ستون‌های باکس ، نوبت مونتاژ وجه چهارم  این ستون‌ها می‌رسد. در شکل اول زیر این موضوع نشان داده شده است. قبل از مونتاژ وجه چهارم باید کلیه جوش‌های داخل ستون مورد بازرسی و تأیید مهندس ناظر یا بازرس جوش ساختمان قرار گرفته و پس از تأیید، مونتاژ وجه چهارم مجاز می‌باشد. مراحل مونتاژ ضلع چهارم با گام دوم و سوم نشان داده شده است. وجه چهارم ستون به‌صورت تکه تکه در حدفاصل میان ترازهای ستون روی U مونتاژ شده به نحوی که ورق‌های سخت‌کننده را بتوان به آن از داخل جوش‌کاری نمود. عموماً این روش در مورد مقاطع بزرگ کاربرد دارد. حال بخش‌های دیگر ضلع چهارم با جوش نفوذی به تیکه‌ای که روی سخت کننده اجرا شده، متصل می‌شود و ضلع چهارم نیز کامل می‌شود.

روش دیگری نیز وجود دارد که در فیلم مختصر زیر توسط اینجانب گرفته شده که در آن به جای تیکه کردن ضلع چهارم، امتدادی  که بایستی ضلع چهارم به سخت کننده متصل شود، را در روی یکی از اضلاع سوراخ کوچکی نموده و یک الکترود مخصوص که در این فیلم نشان داده شده را در مسیر حرکت جوشکاری میبرند. طول این الکترود زیاد بوده و با ایجاد قوس الکتریکی، جوشکاری صورت میگیرد. نمونه‌ای از کاربرد آن را در شکل سوم مشاهده می‌کنید.

 

attachicon.gif

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

آماده سازی سه ضلع ستون باکس و اتصال سخت کننده به آنها در گام ابتدایی

attachicon.gif

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

قرار دادن بخشی از ضلع چهارم بر روی سخت کننده‌ها و جوشکاری سخت کننده به بخشی از ضلع چهارم از اطراف که قابل دسترسی است و در نهایت اجرای بخش‌های دیگر ضلع چهارم و اتصال آنها با جوش شیاری

attachicon.gif

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

استفاده از روش دوم و ایجاد سوراخ دسترسی جهت انتقال سیم جوش بلند به داخل مقطع، جهت جوشکاری ضلع چهارم به سخت کننده

attachicon.gif

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

سیم جوشی که در روش دوم برای حرکت در سوراخ دسترسی مورد استفاده قرار میگیرد. این سیم جوش داری قطر و طول قابل ملاحظه‌ای است.

 

 

 

قابل ذکر است که این فیلم روش دوم را نمایش میدهد

با سلام

روش الکترو اسلگ هم برای اجرای جوش بعد چهارم روش بسیار مناسبی است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

 • مطالب مشابه

  • توسط admin
   فایل کارگاه آشنایی با استاندارد EN 1090-2
   شامل دو فایل پی دی اف از اسلایدهای ارایه این سمینار 
   این سمینار توسط دو بخش زیر است :
   آشنایی با استاندارد EN 1090
   ارایه شده توسط دکتر علیرضا رضاییان و مهندس حنیف خدایاری
    
   بررسی فرآیندهای برش کاری ، سوراخ کاری و جوشکاری در EN 1090 و مقایسه آنها با استانداردهای آمریکایی
   ارایه شده توسط مهندس حنیف خدایاری
    

   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content. دانلود از پیوست

   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  • توسط admin
   نحوه تعیین دریفت در برنامه SAP2000
   فیلم آموزشی به مدت تقریبی 3 دقیقه
   تهیه و تنظیم :  دکتر مهدی علیرضایی

   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  • توسط admin
    اعمال قاعده 100-30 بصورت اعمال نیروی زلزله بصورت دستی در محیط ETABS 2016
   تهیه و تنظیم : دکتر مهدی علیرضایی
   فیلم آموزشی به مدت تقریبی 6 دقیقه

   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content. دانلود از پیوست
    
    

   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  • توسط admin
   باز کردن فایل‌های ذخیره شده ETABS در محیط برنامه SAP و برعکس
   تهیه و تنظیم : مهدی علیرضایی
   منبع : کانال دکتر
   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content. دانلود از پیوست
    
    

   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
  • توسط admin
   نحوه مدل ‌نمودن تیر بدون آکس مشترک با ستون و اثر آن در تحلیل سازه با استفاده از ETABS 2016
   تهیه و تنظیم : دکتر مهدی علیرضایی
   فیلم آموزشی به مدت تقریبی 5 دقیقه

   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content. دانلود از پیوست
    
    

   Hidden Content
   Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
 • نظرسنجی در مورد قالب جدید انجمن گفتگوی ایران سازه   16 کاربر تاکنون رای داده است

  1. 1. قالب جدید انجمن گفتگوی ایران سازه را چگونه ارزیابی مینمایید؟


   • بسیار عالی
   • عالی
   • خوب
   • متوسط
   • ضعیف
   • بسیار ضعیف

  لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام نمایید تا بتوانید رای خود را در نظر سنجی ارسال نمایید. نمایش موضوع
 • آمارهای کاربران

  • کل کاربران
   5,116
  • بیشترین آنلاین
   1,150

  جدیدترین کاربر
  omid70
  تاریخ عضویت
 • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

 • کاربران

  • admin

   admin 1,381

   Administrators
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • ebrahimraeyat

   ebrahimraeyat 107

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • mehdiyeganeh84

   mehdiyeganeh84 16

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • samcivil23

   samcivil23 2

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • omidreza57

   omidreza57 6

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • Mjd

   Mjd 58

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • mohsenasadi

   mohsenasadi 16

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • askari36

   askari36 52

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • khsaeid

   khsaeid 24

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • saeede-k

   saeede-k 18

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×